Ingår ert företag i en koncern?

ingår er skönhetssalong i en koncern?

Arbetar du på en skönhetssalong som ingår i en koncern? Många skönhetssalonger ingår i stora koncerner. Väldigt många av landets skönhetssalonger ingår i koncerner, vid en första anblick på Googles sökmotor ser vi att till exempel Musses skönhetssalong i Örebro, Salong vacker skönhet i Olofström, 4ever Young Beauty och Akademikliniken ingår alla i koncerner. Och ofta innebär det att ens skönhetssalong som ingår i en koncern att man har lite större ekonomiska muskler. Skulle något hända så kan en koncern gå in och rädda en skönhetssalong om det går sämre för den skönhetssalongen något år.

Att ingå i en koncern

Det finns flera fördelar med att ingå i en koncern.

Dessa kan till exempel vara:

  • man kan få en skatteutjämning – om en skönhetssalong skulle gå med förlust så kan koncernen gå in och ge skönhetssalongen ett bidrag och skönhetssalongen kan då slippa betala bolagsskatt
  • man har lättare att få lån – en större koncern har lättare att få lån av banker och finansinstitut. En större koncern har lättare att få det förtroende som krävs för att få lån än en enskild skönhetssalong kan.
  • man kan sprida riskerna – genom att man ingår i en koncern så sprider man riskerna med sin verksamhet. Det kan innebära att det inte är samma krav på avkastning på en enskild skönhetssalong, om man ingår i en koncern.

Vad som krävs av en koncern

En koncern ska alltid redovisa sina inkomster, och i en sådan ska det alltid ingå en:

  • koncernbalansräkning
  • koncernresultatberäkning
  • förvaltningsberättels
  • kassaflödesanalys

Hela koncernredovisning ska alltid utformas i enlighet med god redovisningssed, i lagen mening. Och en koncernredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt. Alla koncernbalansräkningar, koncernresultat, förvaltningsberättelser för koncernen och flödesanalyser för er koncern ska upprättas gemensamt i ett och samma dokument. Här kan du läsa mer om vad som krävs ingår i en koncernredovisning: viredo.se/vi-erbjuder/koncernredovisning/.

Finns det nackdelar ingå i en koncern?

Det kan vara så att en koncern bestämmer över vilka tjänster som ska ingå i ens skönhetssalong. Man kan inte bestämma lika mycket själv. Däremot kan man få ganska stora investeringar, särskilt om det är så att koncernens skönhetssalonger blir börsnoterade, alltså att man kan köpa aktier i skönhetssalongerna. Det brukar alltid innebära att stora resurser flödar in i koncernen, men det brukar också innebära att det är koncernledningen som bestämmer över antalet anställda och det kan frånta en makten att bestämma över den egna skönhetssalongen.