Finplanering av gården

I kvarteret där jag bor ska innergården finplaneras. Jag visste inte vad det var, men det visar sig att det inte alls har med planering att göra. Snarare handlar det om var det ska vara plant, och var det inte ska vara det. 

Finplanering kan betyda flera saker. Det kan betyda att man planerar någonting i detalj. Det kan röra sig om en verksamhet, ett byggprojekt, eller vad som helst. Det kan också handla om det steg i en byggprocess där man lägger det sista lagret, som stenplattor, asfalt eller gräs. En innergård kan alltså finplaneras och finplaneras, först på ritbordet och sedan i praktiken. Mer om finplanering finns att läsa här. 

Sedan finns det faktiskt en tredje betydelse också. Finplanering innebär då att iordningställa marken så att den är nästan plan. Med “nästan plan” menas här att det får skilja max 5 cm i höjd. Det är ofta ett krav efter grävning för vatten eller avlopp att marken ska återställas på detts sätt.

Vad ingår i finplanering?

Finplanering kan innefatta många typer av åtgärder, beroende på vilken typ av tomt det rör sig om. Arbeten som kan ingå är bl.a.:

  • Plantering av gräs, eller läggning av gräsmatta på rulle.
  • Läggning av konstgräs.
  • Läggning av sten eller plattor.
  • Asfaltsläggning.

Just nu håller Stockholms stad på med finplaneringen av Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Även villatomter kan finplaneras. Framför allt görs detta när man bygger ett nytt hus, på en tomt som inte varit bebyggd tidigare. Jag hittade en blogg och följde kategorin Finplanering går det att se hur tomten växer fram, steg för steg. I början är det mest sand, men till slut har de en gräsmatta planteras. Det är inte ofta man ser sånt inne i Stockholm, där all mark ju är bebyggd sedan länge.